De schrijvers en hun boeken

  • Hoe gaat dat, mijn boek uitgeven? Zie deze pagina.
  • De aangesloten auteurs: wat hebben ze geschreven? Genre en titels.
  • Presentaties: 2 juli 2023 Boekpresentatie in de Groene Hemel Amsterdam achter Westergas (zie menu).

Sarah Morton schrijft al vanaf haar vijftiende. Ze heeft intussen 6 boeken gepubiceerd. Ze geeft lezingen over (haar leven met) autisme. Daarnaast coacht ze ouders om met hun kinderen in harmonie te kunnen leven. Haar expertise ligt bij de babytijd en de peutertijd. Veel van haar werk is autobiografisch (geïnspireerd). Twee van haar belangrijkste boeken, waaronder Wat je niet verteld is en Afwijkend en toch zo gewoon zijn opnieuw geredigeerd en door de Boekencoöperatie uitgegeven. Lees meer op haar website https://dus-sarah-morton.info

Ewout Storm van Leeuwen (1947) Schrijft fantasy, fictie, literaire non-fictie. Maakt boeken op, redigeert, verzorgt publicaties, beheert account van Centraal Boekhuis, doet administratie en belastingaangiften, voorzitter en veelschrijver.

Sasha Tieman, schrijft fictie en science fiction voor tieners, maakt filmpjes, is lid van de redactie van Onderstroomboven Magazine. Ze heeft boeken gepubliceerd: Ooit en Overaarde.

Sanatan de Jongh Swemer, stuurman op de grote vaart, wereldreiziger, sannyassin, redacteur, schrijver, dichter.

Gerbrand Muller schrijft al vanaf zijn twintigste. Verhalen – in vele bundels uitgegeven – romans, novellen, toneelstukken. Hij is een groot bewonderaar van de grote Russische schrijvers, waarvoor hij zelfs Russisch heeft geleerd om ze in hun eigen taal te kunnen lezen. Zijn werk geeft hij met zijn eigen uitgeverij “De Sneeuwstorm” uit in bibliografisch prachtig uitgevoerde boeken van klein formaat… bescheiden en toch niet over het hoofd te zien.

Luc Sala, ingenieur en econoom, ondernemer (“PC Dump dagen”), Amsterdamse televisiemaker (Kleurnet, Mindlift, Salto), schrijver van boeken, essays, pamfletten, wetenschappelijke artikelen (www.academia.edu), gedichten. Overleden 14 april 2023 Voor meer: www.lucsala.nl

Hylke Woldendorp, na een leven in Australië neergestreken in Amsterdam, schrijft lichtvoetige filosofie in de vorm van fabels, waarin de dieren die in het bos wonen ontdekken wat ze eigenlijk allang weten, maar even kwijt waren, en parabels van het Eiland, waarin telkens twee mannen in gesprek vanuit hun beroepsblik tot nieuwe inzichten komen… die natuurlijk zo oud als de mensheid zijn.

Aad Orgelist, onder ander natuurgeneeskundig therapeut, schrijft over hoe hij tegen de wereld aankijkt; zijn magnum opus is een uitbundig geïllustreerd handboek hoe een geoefende observator aan minieme dingetjes in het gelaat van iemand kan zien hoe de gezondheidstoestand van die persoon is. Heel intiem en heel direct. www.aadorgelist.nl

Petra Roelofs heeft een prentenboek gemaakt hoe een mens vanuit een eenzaam, opgesloten bestaan kan kiezen voor een diepgaande transformatie naar een vrij mens. Allegorisch heeft ze dat uitgebeeld in een tweetalig stripverhaal, waarin een eenzame rups zich ontpopt als een vrije vlinder die vliegt met de andere vlinders. Bijzonder is dat de plaatjes van de strip bestaan uit gevilte afbeeldingen.

Breinstormsessies: wat willen we met de boekencoöperatie, hoe gaat die eruit zien, wat verwachten we, wat kunnen we? Hoe treden we in de wereld?

Zondag 4 september was de eerste bijeenkomst op de zorgboerderij Erlenhof in Kranenburg, net over de grens bij Nijmegen, met Petra en Henkus uit het zuiden van het land en Hein uit het noorden, maar die heeft in Beek gewoond). Verslag onder de link. Zondag 11 september is de tweede bijeenkomst geweest (NEMO, Westerpark) met Amsterdamse leden en leden uit de buurt. Een belangrijke vraag is: hoe kunnen we het collectieve meer vorm geven. Andere kwesties zijn: promotie van onze boeken – collectief en/of ieder voor zich? – ons Onderstroomboven Magazine, schrijfcursussen, het uitgeven, de website, boekpresentaties. De lockdowns hebben ons aardig te pakken gehad. Nieuwe titels en de erg goede nieuwe nummers van het Magazine vielen een beetje te pletter. Dat kunnen we nu anders gaan doen.

Zo was het toen, in 2015. Een overvol Tolhuistuin tuinhuis. Foto van Hein

Boeken in alle toonaarden, nieuwe titels

Voor de lezers:

Hier treft u boeken vol leesvreugde, waar u juweeltjes kunt vinden die in de gangbare boekhandels ontbreken, omdat ze weinig commercieel zijn. Spannende boeken, leerzame boeken, literatuur, poëzie. Dwaal wat rond in de winkel en lees de inkijkbestanden, maak uw keuze en bestel. Zo gaat dat. We interviewen ook lezers: daar kunt u zich voor opgeven. En u kunt zelf een schrijver interviewen.

Voor de schrijvers:

Gelezen worden. Dat wil elke schrijver. En er zijn veel schrijvers die boeken publiceren. Papieren boeken – gedrukt of geprint – en als e-boeken. De Boekencoöperatie is een collectieve uitgeverij van en voor schrijvers met verschillende fondsen, fictie, non fictie, poëzie en een e-Magazine. Zij behartigt de belangen van de leden: dat zijn schrijvers en dichters die hun werk in druk/print uit willen brengen. Het is tegelijk een club en een bedrijf. Een collectief dat elkaar kent, elkaar steunt en elkaar bekritiseert. Een collectief dat allerhande pr activiteiten ontplooit: interviews op lokale tv en radio, evenementen, festivals, open podia… niets is te gek. Daarnaast is het een bedrijf: er worden manuscripten geredigeerd, opgemaakt tot boek, gepubliceerd en in de distributie gebracht, verkocht en afgerekend.

Aanmelden als lid, voor een interview of om uw boek uit te geven

Schrijf een mailtje, dan komt alles terecht.

Contactgegevens: boekcoop@gmail.com Herculesstraat 79 H, 1076 SE Amsterdam, 020 2395441 en 06 53849149

Triodosbank IBAN: NL12TRIO0788776371 BTW nummer: NL8539.35.312.B02 Handelsregister nr 60494778

(De site gaat aangepakt worden, blijf dus de komende weken af en toe kijken wat er bij is gekomen)