Jouw boek

Er zijn misschien wel meer schrijvers dan lezers in Nederland. Alleen het topje van “ons kent ons” bereikt een uitgever met toegang tot de boekhandel. Daar moeten wij het zonder mee doen. (Het is overigens geen garantie dat je boeken ook verkocht gaan worden.) De boekencoöperatie is een collectieve uitgeverij van en voor auteurs, zonder winstoogmerk. Jouw eigen boek blijft jouw eigen boek en hoeveel je verkoopt hangt af van je eigen inspanningen.

Coöperatie

Wij kennen geen competitie: alleen coöperatie. Samenwerken op gebieden die voor elk lid weer anders zijn. Zo beheren we samen een account bij Centraal Boekhuis, waardoor we de boekhandels en webshops kunnen bereiken waar lezers onze boeken bestellen. Bol en Amazon zijn onze grootste afnemers. De omzet is voldoende om de vaste kosten te betalen (aansluiting CB, bank, web, internet, abonnementen). Zo hebben we een abonnement op DeepL, een fantastisch vertaalprogramma, waar elk lid – met de inloggegevens – gebruik van kan maken. De samenwerking omvat ook bijvoorbeeld schrijfcursussen, redactie, opmaak, recensie, weerwoord. Collectief proberen we enkele malen per jaar een boekpresentatie te organiseren met veel voorlezen, voordrachten, muziek, signeren en chillen. We geven een Magazine uit waarvan we na elke keer niet weten of we ermee door moeten gaan. Toch zijn er al 13 nummers uitgebracht sedert de oprichting in 2012.

Hete hangijzers (of cliffhangers, als je wilt)

Om een paar onderwerpen te noemen: promotie, verkopen, kwaliteit. De auteurs die redelijk verkopen doen erg veel aan workshops. Hun boeken hebben meestal als onderwerp datgene wat ze op die workshops uitdragen. We hebben een paar goed verkopende titels in ons fonds. De kwaliteit is van dien aard dat ze door deelnemers gekocht worden. Op die kwaliteit zien we wel toe. Zo hebben enkelen van ons al heel wat manuscripten van andere deelnemers geredigeerd, een monnikenwerk, kunnen we je verzekeren, net als correctie voor het printklaar maken.

Print on Demand

Alle nieuwe werk wordt geprint. Bijvoorbeeld bij ScanLaser, Prijsprinter, Euradius (van CB) en een bedrijf in Polen. Bestellingen, ook voor een enkel exemplaar, worden volautomatisch door CB geprint, verstuurd, gefactureerd en afgerekend. Boeken die goed lopen worden in grotere aantallen (10-50) besteld en bij CB in voorraad genomen (daar zit wel een prijskaartje aan vast…). We hebben enkele oudere titels die de auteurs in een vlaag van optimisme hebben laten drukken… je kent die garages wel vol onverkochte boeken.

Jouw boek uitgeven

Na deze noodzakelijke inleiding onze werkwijze voor het uitgeven van een nieuwe titel van een bestaande of nieuwe deelnemer. Er zijn twee opties: je doet alles zelf of je laat alles doen; dat kost allebei geld. Niet extreem veel, maar dan moeten anderen dingen doen je zelf niet kunt of wilt doen. Wat je ook kiest: als auteur blijf je de regie en eindverantwoordelijkheid houden; zo ook de auteursrechten. We hebben deelnemers die kant en klare boeken aanleveren, waar we alleen een isbn voor hoeven te registreren. Zelfs deelnemers die een eigen uitgeverij runnen en waarvan we de boeken in ons fonds opnemen. We hebben daarnaast deelnemers die we met raad en daad bijstaan bij het schrijven van het manuscript, het redigeren, de boekverzorging, omslag en publicatie. Dat zijn afspraken tussen jou en een ander (hoeft geen lid te zijn), ook over de financiële vergoedingen. Heb je hulp nodig: stuur een e-mail naar boekcoop@gmail.com

Prijsafspraken

  • De auteursrechtvergoeding over boeken die door de Boekencoöperatie (via CB of anderszins) zijn verkocht bedraagt 10% van de winkelprijs. Centraal Boekhuis geeft 42% korting aan de boekhandel en neemt zelf 8-10%. Na aftrek van de productiekosten blijft er maar een kleine marge over.
  • Voor inkoop van eigen boeken door de auteur worden twee benaderingen gebruikt:
  • 1. De auteur heeft de boekverzorging zelf gedaan en betaald: inkoopprijs = productiekosten + 10% marge voor de BC.
  • 2. De BC heeft de boekverzorging gedaan: inkoopprijs = 50-60% van winkelprijs.
  • De auteur bepaalt zelf de prijs waarvoor hij/zij de boeken verkoopt of weggeeft.
  • Het tarief waarvoor leden intensief werk voor anderen doen als redigeren, opmaken, corrigeren is 20 euro per uur of elk lager bedrag waarvoor die het willen doen, tot nihil toe.
  • Isbn registratie kost 15 euro per nummer, een proefdruk (proefboek) kost ook 15 euro.

E-boeken en bibliotheek

  • Als je meer gelezen wilt worden kunnen we een e-boek van je boek maken en dat aanmelden voor uitleen door www.bibliotheek.nl. Dat levert financieel nog niet eens de kosten op; er worden daarom geen auteursrechtvergoedingen over betaald. Kost een extra 15 euro voor de isbn registratie.
  • E-boeken worden bij ons niet of nauwelijks gekocht, al zijn ze bij alle winkels en webwinkels te krijgen.
  • Voor de inkoop van papieren boeken door NBD|Biblion, de centrale van de biebs, sturen we twee recensie exemplaren op. Soms krijgen we na drie maanden een bescheiden order voor 5-10 exemplaren, vaak ook niet.