Uitkomsten ledenberaad

Petra Roelofs vr 9 sep. 18:54
 • Jij zou de afspraak nog even rondmailen over hoe de verdeling ligt voor iemand die zijn boek uitgeeft bij de boekcoop met en zonder opmaak door iemand van de boekcoop.
 • Peilen wie meer voor zichzelf en zijn eigen boek gaat en wie collectief belang belangrijk vind.
 • Voorstel is gedaan om in het belang van de collectiviteit toch weer een jaarlijkse bijdrage te vragen voor lidmaatschap bij de boekcoop; kan gaan om bv 10 euro.
 • Daarnaast crowdfunding voor het organiseren van activiteiten.
 • Voorstel om drie presentaties per jaar te doen verdeeld over drie plekken in NL. Voorstel Amsterdam (Ruigoord?), bij Ewout in Nijmegen en bij Petra in Brabant.
 • Voor presentaties aansluiten bij festivals->
 • Uitnodiging om tijdens de “citta slow dagen” in Chaam 24 en 25/9 kleine boekenmarkt vanuit bus Ewout te organiseren.  Er worden ook gedichten ed door anderen voorgedragen.
 • Collectiviteit zichtbaar maken op social media, online: elkaar taggen in activiteiten /presentaties van ieders boek, foto’s maken van bijeenkomsten en daar iets over plaatsen zoals bijeenkomst bij zorgboerderij Madelief.
 • Plezier maken met elkaar. Elkaar beter leren kennen.
 • Weten wie waarover schrijft en mogelijk samenwerking onderzoeken.
 • Promoten schrijfcursus via website door Ewout (op aanvraag op locatie), Hein (op scholen).
 • Meer mensen ter ondersteuning bij boekcoop betrekken.
 • Naar behoefte kunnen mensen ook geld vragen voor hun diensten. Waar zijn we naar op zoek ? (redactie, opmaak, pr).
 • Voor mensen met weinig financiële armslag (wel energie) uitwisseling vragen zodat er iets terugkomt naar de boekcoop. Minimale jaarlijkse bijdrage van 10 euro moet mogelijk zijn.

Boekencoöperatie, kortweg Bookcoop, wat is dat eigenlijk? door Henkus Schumacher

Boekcoop is een laagdrempelige coöperatieve non-commerciële onderneming opgezet en bemensd door auteurs en andere mensen met een liefde voor boeken. De nadruk ligt op het zo professioneel mogelijk uitgeven van boeken die bij reguliere uitgeverijen geen kans maken; om verschillende redenen.

Professionele, commerciële uitgeverijen moeten keuzes maken m.b.t. verkoopbaarheid, investeringen en terugverdienmodellen. Moeten, want met 25.000 (!) nieuwe titels per jaar is het een moordende concurrentie. En de verkoop van boeken gaat al jarenlang achteruit. Het lezerspubliek dat bereid is een flink bedrag te betalen voor een papieren boek veroudert en sterft uit. De nieuwere generaties zijn opgegroeid met nieuwere media en ook gewend om sneller informatie te verwerken en vinden daardoor lezen een te traag medium. Ze kijken liever naar YouTube filmpjes; die meestal vrij kort duren. Dat komt ook meer tegemoet aan de geringere attentiespanne die ze kunnen opbrengen. Het idee om uren in een boek bezig te zijn trekt ze niet aan. De wat oudere generaties voelen juist de grote behoefte zich uit te drukken via het gedrukte woord. O.a. daardoor lijkt het wel of Nederland meer schrijvers dan lezers heeft.

Een aantal van die auteurs hebben elkaar in de loop van 2013 leren kennen en besloten er wat aan te gaan doen. In hun midden bevonden zich genoeg capabele mensen met doorzettingsvermogen en daadkracht die in korte tijd en volledig opgetuigde uitgeverij op hebben gezet en waarbij sindsdien vele tientallen boeken zijn verschenen. Boeken van allerlei slag: literatuur, fantasie, non fictie en spirituele boeken.

In de loop der jaren is wel gebleken dat het zelf uitgeven van boeken niet inhoudt dat het dan ook een succes wordt; in de klassieke opvatting van dat begrip. Omdat het een kleine uitgeverij is zonder budget voor PR, moet de promotie voornamelijk vanuit de auteur gedaan worden. En dat valt niet mee. Veel auteurs weten niet goed hoe ze aan moeten pakken en er is ook geen manier die gegarandeerd effect heeft. Soms worden er boekenpresentaties georganiseerd als er weer een aantal nieuwe boeken uit zijn, maar dan nog komt er vaak niet veel ‘vreemd’ volk op af.

Het doel van aansluiten bij Boekcoop moet dus niet het succes zoeken naar verkoop van je boek(en) zijn, maar de voldoening DAT het boek er is. Daarna moet het boek de wijde wereld in en zichzelf waarmaken; rekening houdend dus met die 25.000 anderen. Boeken, uitgegeven door Boekcoop, die het goed doen, worden dan ook meestal intensief gepromoot door de auteur zelf op verschillende, creatieve manieren.

Aan Boekcoop zal het niet liggen. Elk boek wordt professioneel opgemaakt en ondergebracht bij Centraal Boekhuis die het weer bij o.a. bol.com onderbrengt, die daar op slimme wijzen promotie voor kan maken door het soms aan te bevelen naar aanleiding van een zoekterm.

Bespreking Boekencoöperatie  Nemoland Amsterdam 11-09-2022 Notulist: Sasha

aanwezig: Gerbrand, Ewout, Sanatan, Luc, Hylke, Gabriel, Debra, Sasha, Jimmy, Sarah

Ewout vertelt dat uit de bespreking in Kranenburg collectieve promotie als belangrijk aandachtspunt naar voren kwam. Vóór de lockdowns was hij enthousiast aan de slag met de interviews voor Salto en flyers waarin al onze nieuwe boeken stonden. Voor beide heeft hij momenteel geen animo meer, wel voor gezamenlijke presentaties. Hij legt bij ons de vraag neer: ‘Hoe kunnen we meer gelezen worden, en hoe kunnen we daar als collectief, waarbij iedereen specifieke doelgroepen heeft, samen mee aan de slag?’

Luc: volgens mij zijn er twee redenen waarom mensen zich bij ons aansluiten: leren over boeken maken en (gezamenlijke) promotie. ‘Dat laatste levert momenteel niks op.’

Doelgroepen:

Gerbrand: We zijn heel diverse schrijvers. Velen zijn spiritueel georiënteerd. Zelf ben ik dat niet; ik richt me op zo mooi mogelijk schrijven. Ik ben een realist die schildert met woorden. Daardoor heb ik een ander publiek dan de meesten onder ons.

Sasha: Ik zie die tweedeling minder scherp. Zelf ben ik niet bewust ‘spiritueel gericht’, en ik vind dat bv Ewout ook heel mooi schrijft. Bovendien zie ik ook spiritualiteit in jouw verhalen. En ik weet dat veel van mijn vrienden, spiritueel ingesteld of niet, jouw voordracht erg konden waarderen. Ook vond mijn down-to-earth stiefvader Sanatans boekje over ego heel erg mooi. Dus er is zeker overlap en we kunnen elkaars achterban evengoed inspireren. en er boeken aan verkopen.

Financiën:

Sanatan wil graag weten hoe het met de financiële situatie zit. Ewout laat weten dat we net of net niet quitte draaien. Luc legt wat bij waar nodig. Als we geen winst maken hoeven we ook geen belasting af te dragen. Hij zal een verslag maken over de details van de financiën en dit per mail rondsturen.

Over de boekenvoorraad bij het CS waar na twee jaar maandelijks voor betaald moet worden: de betreffende schrijver moet zelf beslissen of die boeken opgestuurd dan wel vernietigd moeten worden. Als dit aan de orde is krijgt een schrijver hier bericht over. Het gaat alleen om boeken met flap; de andere kunnen bij het CB zelf worden geprint.

Sanatan: ‘Wie betaalt het vernietigen?’

Ewout: Dat betaalt de Boekencoöperatie.

(Sasha- in de notulen achteraf- : Zou niet iedere schrijver zelf de verantwoording over zijn/haar boeken hierin dienen te nemen? Als je ze wilt laten opsturen betaal je dat toch ook zelf, neem ik aan? Ik zou niet willen dat anderen voor mijn boeken moeten betalen. Maar misschien gaat het om kleine bedragen en is dit niet zo van belang)

Promotie:

Op Facebook is www.boekencooperatie.nl in de ban gedaan; Ewout weet niet waarom maar denkt dat het boek ‘Corona’ van Luc misschien de oorzaak is (censuur). Luc werpt tegen dat zijn eigen facebookpagina, met Corona, niet verbannen is.

Ewout: ‘Prima als iemand anders dit wil overnemen. Wat ik zelf niet doe is Facebook, en Salto ook niet meer. Wel wil ik de website vernieuwen.’

Gerbrand heeft hier in de mail ook al suggesties voor gedaan, die iedereen zinnig lijken:Het zou goed zijn als de openingspagina een lijst van de deelnemende schrijvers bevatte en dat je dan maar op een naam hoefde te klikken om op haar of zijn pagina te komen. Onder de titels van de boeken bevindt zich een knop die doorverwijst naar de inhoud: prima. Het werkte alleen niet goed toen ik op zo’n knop klikte, maar dat lag misschien aan mijn computer. (Sasha: bij mij werkt het wel, dus dat zou inderdaad de reden kunnen zijn).

We spreken af dat iedere schrijver een half A4tje met tekst over zichzelf (in de ik-vorm) aanlevert, plus een foto, voor de door Ewout te maken pagina met schrijvers profielen waarop doorgeklikt kan worden naar hun boeken.

Ewout gaat met Luc uitzoeken of de verkoop via de website met of zonder betaling voor ideal-mogelijkheid, weer in gang gezet kan worden

Andere vormen van promotie:

Luc: het is goed om visitekaartjes van de boeken te maken en uit te delen op plekken waar je doelgroep rondloopt. Zoals ik doe op demonstraties. Ik leg ook boeken neer in de 2e Kamer.

Het magazine brengt weinig op qua bekendheid en boekenverkoop, en het is veel werk.

Sasha: vindt het wel mooi als er iets bestaat waarin ons werk samenkomt, maar heeft geen tijd meer voor de redactie.

Hylke: stelt voor om het in een afgeslankte vorm wel door te laten gaan, met in ieder geval de voorpublikaties erin.

Ewout: wil graag toch het tijdschrift blijven doen, desnoods alleen. Hij opent bij deze de inzendingen voor het volgende nummer in april. Graag doorgeven aan mensen die wellicht iets willen bijdragen.

Sasha: recensies op Bol.com en Hebban kunnen ook helpen bij de verkoop. We kunnen elkaars werk hier recenseren en zo promoten.

Luc: persberichten sturen naar de juiste kranten en tijdschriften.

Sanatan deelt mooie ervaringen met ons: hij had een bericht over Tropenjongen gestuurd naar de Telegraaf en kwam op de voorpagina ten tijde van de Indië-herdenking: actualiteit werkt vaak goed. Ook is hij afgelopen jaar met dansen met je Ego in het buddistisch dagblad gerecenseerd en publiceert daar nu zelfs zijn hoofdstukken uit dit boek als column.

Verkoop-plekken

Sasha: Boekenbeurzen, is dat iets? Mijn boek OverAarde werd pas door iemand die op beurzen staat meegenomen naar een kinderfestival en is daar goed verkocht.

Ewout en Gerbrand vertellen dat op de Beurs voor kleine Uitgevers bijna niets werd verkocht. Daar verdwijnt je boek al gauw tussen de overvloed.

Sarah heeft ook de ervaring dat via directe contacten het beste verkoopt. Zij geeft trouwens op 19 september a.s. in Utrecht een lezing over autisme en verkoopt daar ook haar boeken.

Ewout heeft op Ecolonie, waar hij workshops gaf, veel boeken verkocht.

Sanatan heeft goede ervaringen opgedaan op een camping.

We zullen op zoek gaan naar kleinschalige festivals ed waar we kunnen verkopen.

Presentaties:

We willen allemaal graag gezamenlijke presentaties geven. De vorige keren waren een succes, zowel qua sfeer en plezier als qua verkoop. Als mensen je kunnen spreken en horen voorlezen zijn ze eerder geneigd je boek te willen kopen.Ook kunnen we de presentaties filmen. Dat kun je op youtube zetten, eventueel een link ernaar op de website of op je facebook. Luc wil die filmpjes ook wel op Salto uitzenden. Graag in goede resolutie aanleveren.

Wat zijn goede locaties voor presentaties?

Voorlees-avonden van de OBA, is dit er nog? Sasha zoekt dit uit.

Zaal 100? Hier is minder animo voor; het publiek daar heeft weinig te besteden.

Einde van de Wereld? Hier is wel een dichtersavond, maar hetzelfde geldt voor dit publiek.

Huize Lydia? Hier is eerder een presentatie geweest, als onderdeel van de dichtersavond.

Mezrab? Dit is een verhalenvertellers podium.

In beide kunnen we wellicht een eigen avondvullend programma presenteren.

Jimmy gaat Lydia en Mezrab benaderen met dit voorstel.

Voor eind oktober of november? Of later, als ze verder weg plannen.

(Sasha: ik bedenk me: ik ben eind oktober weg… graag in november of later wat mij betreft)

Mezrab heeft de voorkeur; iedereen vindt of lijkt dit een geschikte plek. Er worden hier verhalen verteld, dus er is een publiek dat hiervan houdt. Gabriels gamelan orkest zit ernaast; wellicht is een samenkomst van voorlezen en gamelanmuziek mogelijk. Zowel Gerbrand als Sanatan (ook Ewout?) hebben verhalen met een Indonesische sfeer.

We hebben hier de presentatie van August van de Azart gefilmd. Er is toen al besproken dat een avond programma maken daar gratis is, als er genoeg bar omzet wordt gedraaid.

ACTIELIJST:

– Ewout stuurt een overzichtje over het financiële reilen en zeilen van de Boekencoöperatie

Iedereen stuurt een half A4tje met profieltekst + foto naar Ewout voor de website

Ewout en Luc zoeken de verkoop via de website uit

Jimmy legt contact met Mezrab en huize Lydia

Sasha zoekt uit of de OBA iets voor ons is.

Iedereen gaat op zoek naar plekken en gelegenheden om te presenteren en/of te verkopen

Iedereen die dit wil stuurt bijdragen naar Ewout voor de volgende OSBM, en/of attendeert mogelijk geïnteresseerden op deze mogelijkheid

Als het goed is komen we binnenkort dus weer bij elkaar om een presentatie voor te bereiden.

Tot dan!